^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Dne 1.10. se sešel v novém školním roce náš školní parlament ve složení:

9.A A. Ševčíková, M. Klimešová

9.B V. Budianu, M. Valenta

8.A M. Bartoš, A. Nováková

8.B K. Čičáková, A. Mataj

7.A A. Andrle, M. Ernekerová

7.B B. Luňáčková, E. Rychtecká

7.C L. Tóthová, M. Němec

6.A L. Dropková, A. Dvořáková

6.B J. Drmla, L. Prachová

6.C E. Linhartová, V. Povová

a jako pozorovatelé zástupci pátých tříd:

5.A  T. Tupec, A. Volfová

5.B M. Fiala, M. Drmlová

Setkání se uskutečnilo v aule naší školy za přítomnosti pana ředitele J. Broučka, jeho zástupce J. Medka a vedoucího parlamentu M. Klímy.

Po přivítání bylo slovo předáno panu řediteli.

Informace:

1) Úprava výuky TV, HV a zájmových kroužků podle požadavku MŠMT.

2) Akce mimo školu s několikadenním pobytem - nové se zatím neplánují, doběhnou ty, které byly naplánované          jako je Řecko, školy v  přírodě, lyžařský kurz pro páté ročníky a pod. Nové akce budou záležet na vývoji epidemie.

3) Rekonstrukce školního dvoru - termín realizace posunut z důvodu nutnosti přeložení sítí.

4) Svačiny - pro žáky je opět v jídelně otevřená možnost dopoledního nákupu svačin,

5) Distanční vyučování - pan ředitel zdůraznil (v případě distančního vyučování) povinnost žáků zúčastnit se tohoto      vyučování. Jakákoliv absence musí být omluvena od rodičů. 

Informace od dětí:

 Žáci upozornili na některé drobné technické problémy v jejich třídách.

Závěrem popřál pan ředitel a jeho zástupce všem dětem úspěšný vstup do nového školního roku.

Zapsal:

Ing. Klíma Miroslav

středa, 05 únor 2020 08:19

Setkání členů školního parlamentu

Napsal(a)

Dne 23. ledna se v aule školy sešel školní parlament naší školy, kterého se již tradičně zúčastnil také náš ředitel školy.

Informace od ředitele školy:

- zájmové kroužky - děti se musí shromažďovat ve školním klubu, odkud si je vedoucí kroužků vyzvednou,  po ukončení se předají zpět, případně se odvedou přímo do šatny (pokud jdou domů),

- ředitelské volno rozděleno na dvě části - první část - před Velikonocemi, druhá - před zahájením hlavních prázdnin (data budou uveřejněna na webových stránkách školy),

- uvažuje se o obnovení školních olympijských her,

- vánoční trhy na náměstí - ohodnoceno kladně včetně vystoupení dětí na podiu,

- pro žáky školy se připravují nové školní dresy,

- školní dvůr - postupně se dopracováná projekt dopravního hriště o další části (altánek, semafory atd.),

- rozloučení žáků 9-tých tříd se školou - poslední týden školy.

Informace od dětí:

- děti informovali o drobných závadách jak ve třídách, tak i na toaletách

- projevili zájem o realizaci cyklojízdy ještě v tomto školním roce.

Zapsal

Klíma M.

vedoucí školního parlamentu 

pátek, 22 listopad 2019 12:28

Školní parlament 22.11.2019

Napsal(a)

Dne 22.11. se v aule sešel školní parlament za účasti p. ředitele a vybraných zástupců 5-tých až 9- tých tříd.

Informace od p. ředitele:

- v letošním roce se uskuteční koncem školního roku zájezd dětí do Řecka. (Nahradí tradiční zájezdy do Itálie). Ještě je několik volných míst, 

- škola uskuteční nákup triček s potiskem pro reprezentaci školy na různých akcí,

- na základě dlouhodobého požadavku p. ředitele k úpravě povrchu školního dvora. mělo by dojít k úpravě této plochy na školní dopravní hřiště,

- v tomto školním roce se uskuteční sportovní den - olympiáda dětí a mládeže. Jednotlivá družstva budou reprezentovat vybrané státy světa,

- z důvodu bezpečnosti jsou ve škole na všech chodbách, v šatně i velké tělocvičně nainstalovány kamery. Nově byly nainstalovány i v počítačové učebně, kde se nachází i školní klub.

Informace od dětí:

- žádost o nabídnutí při svačinách v jídelně minerálky a neslazené vody o objemu 1 - 1,5 l,

- v 6.C nepracuje dataprojektor (prasklá žárovka , nová je již objednána).

Zapsal Klíma M.

úterý, 02 duben 2019 13:55

Parlament 1.4. 2019

Napsal(a)

Dne 1. 4.. se sešel školní parlament v aule školy. Poprvé se jej zúčastnil nový zástupce pana ředitele  pan Mgr. Jan Medek.

Z obsahu:

- informace od pana ředitele:

1) ve škole je nainstalováno čidlo na určení polétavého prachu v okolí školy ( výsledky možno sledovat na webových stránkách školy),

2) dnes máme nainstalovány kamery ve všech patrech školy,

3) na školním dvoře jsou umístěny nové lavičky,

4) shořelá hala - není součástí naší školy, město uvažuje o jejím odkoupení a přivedení do pořádku,

5) 31. května - dětský den - akce "běž a pomož"  bude uskutečněna na školním hřišti,

6) výjezdy do zahraničí - do konce školního roku se jede 2x do Itálie a 1x do Chorvatska,

7) 20.05.  cyklojízda (do Velkého Března a zpět),

8) v letošním roce je k dispozici 60 zájmových kroužků pro děti (částečně jsou placeny z projektů, do kterých se přihlásila naše škola).

- poté žáci informovali o drobných závadách na technice ve třídách.

 

středa, 03 říjen 2018 12:20

Školní parlament

Napsal(a)

Dne 3.10. 2018 se sešel v aule školy školní parlament.

Členové parlamentu:

6.A - V. Divišová, O. Plechatý

6.B - K. Čičáková, A. Mataj

7.A - A. Procházková, A. Ševčíková

7.B - V. Budianu, L. Staňová

8.A - B. Hurytová, M. Bednář

8.B - B. Tschakertová, R. Nováková

9.A - B. Toncarová, P. Cikán

9.B - H. Kmochová, R. Nedvědová

Pozorovatelé:

5.A - E. Valentová, A. Andrle

5.B - J. Smrž, B. Luňáčková

5.C - L. Tóthová, M. Němec

Host:

ředitel školy Mgr. J. Brouček

Program:

- možnost nákupu svačin v jídelně ( 7.40 - 7.55 a 9.40 - 10.00).  Děti projevili zájem o doplnění sortimentu nápojů a dále zeleninových a ovocných salátů,

- zájezdy - opět bude nabídka zájezdů do zahraničí pro děti, např. do Itálie,

- upozornění na zákaz chození o přestávkách do krčku (spojka mezi školou a velkou tělocvičnou),

- děti upozornili na drobné závady či nedostatky v jednotlivých třídách (např. žaluzie, tabule, projektor),

- na dívčí toaletě v přízemí by chtěla děvčata pověsit zrcadlo,

- akce školy - Vánoční trhy a další - budou upřesněny.

čtvrtek, 11 květen 2017 08:03

Zasedání školního parlamentu 04.05.2017

Napsal(a)

Dne 4. 5. se sešel školní parlament v aule školy za účasti žáků druhého stupně a pátých tříd, pana ředitele školy, paní zástupkyně školy, pí uč. Mgr. L. Svobodové a pana učitele Ing. M. Klímy.

Obsah jednání:

pí uč. L. Svobodová informovala o:

-          světovém dnu hygieny rukou (5. 5.). V souvislosti s tím byly do tříd dodány dávkovače s mýdlem

-          na pozemku školy byla zřízena zahrádka s bylinkami (máta, jitrocel, šalvěj apod.), ze kterých se budou moci připravovat zdravé nápoje.

Pan ředitel:

-          zhodnotil kladně turnaj ve stolním tenise (učitelé x žáci školy), zvláště pak aktivní zapojení dětí v doprovodných akcích (taneční skupiny, gymnastika apod.).

Dotazy od dětí:

-          na Akademii v příštím školním roce – potvrzeno, akademie bude!

-          Cyklojízda – s největší pravděpodobností bude po stejné trase jako minulý rok

-          prosba, aby na dívčích toaletách byla umístěna zrcadla.

pátek, 17 březen 2017 10:06

Zasedání školního parlamentu

Napsal(a)

Parlament se konal v aule naší školy dne 15. 3. 2017. Tradičně se zasedání zúčastnili ředitel školy a zástupkyně ředitele.

Informace od vedení školy:

- naše škola získala statut fakultní školy UJEP

- nově zavedený bufet – samoobslužný pult – v jídelně funguje, děti jsou spokojené

- rekonstrukce tříd – probíhá většinou v době neúčasti dětí např. v období prázdnin

- naše škola se přihlásila do projektu EU „Šablony II“. Projekt bude zahájen v září 2017. V rámci projektu budou např. realizovány kroužky pro děti zaměřené na logické hry.

- výzdoba v oknech.

Příspěvky od dětí:

- prosba o umístění vonných mýdel na chlapeckém záchodě do mušlí

Výzva:

- zástupci žáků vyzvali vedení školy a další zaměstnance školy na změření sil ve stolním tenisu. Výzva byla přijata. Turnaj žáci versus zaměstnanci školy se uskuteční v průběhu dubna.

čtvrtek, 02 únor 2017 13:11

Školní parlament 2. 2. 2017

Napsal(a)

Zasedání parlamentu dne 2. 2. 2017

Dnešního zasedání našeho školního parlamentu se zúčastnil pan ředitel a paní zástupkyně ředitele.

 1. Informace ze školy:

  - po prázdninách se opět otevře občerstvení v přízemí

  - opakují se problémy na toaletách, dochází k poškozování vybavení, je potřeba to řešit

  - organizace dopravy před školou – řeší se společně s městskými orgány

  - zájezd do Itálie – realizují se dva zájezdy po sobě, prakticky plno, přesto se mohou žáci dále    

     hlásit.

 2. Informace od dětí z parlamentu:

  - 9. A – má šikmo upevněný diaprojektor

  - „Vrchličák má talent“ – návrh na soutěž ve škole

  - Akademie – bude v příštím školním roce

  - školní klub – osvědčila se pomoc žáků z devátých tříd, zvláště v období zvýšené nemocnosti.

  Na závěr popřál pan ředitel všem žákům hezké prožití nastávajících prázdnin.

Ing. Miroslav Klíma

 

ZačátekPředchozí12DalšíKonec
Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

Kvalita ovzduší u naší školy

kvalita ovzdusi

(nefunguje v Internet Exploreru)
administrace