foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


čtvrtek, 27 červenec 2023 10:42

Vnitřní oznamovací systém

Napsal(a)

 

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Ochrana oznamovatelů je v ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. o. zavedena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1973 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“).

Na základě Směrnice byl zřízen vnitřní oznamovací systém („dále jen „VOS“), prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

  1. zaměstnání,
  2. služba,
  3. samostatná výdělečná činnost,
  4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
  5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. "volený orgán"),
  6. správa svěřeneckého fondu,
  7. dobrovolnická činnost,
  8. odborná praxe, stáž, nebo
  9. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.


Oznamovatel má právo na ochranu podle Směrnice, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé), že tyto informace spadaly do oblasti Směrnice a současně podal-li oznamovatel oznámení prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému, uveřejněním či prostřednictvím jiného příslušného orgánu veřejné moci. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou:

    1. zadávání veřejných zakázek,
    2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
    3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
    4. bezpečnost dopravy,
    5. ochrana životního prostředí,
    6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
    7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
    8. veřejné zdraví,
    9. ochrana spotřebitele a
    10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:
Mgr. Jiří Brouček (v nepřítomnosti Mgr. Jan Medek)

Možnosti podání oznámení ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. o., a to:

    • prostřednictvím webového formuláře
    • písemně na adresu ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, 405 02, Vrchlického 630/5, p. o., Mgr. Jiří Brouček nebo do schránky umístěné u hlavního vchodu do budovy školy, na obálku, prosím, uveďte text: „Pouze k rukám příslušné osoby“,
    • telefonicky: 777621949 (o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam),
    • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
    • osobně: po předchozí domluvě, telefonicky nebo e-mailem, je možné sjednat termín osobní schůzky.

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

Přečtěno: 715 x

Archiv starších článků

Seznam starších článků z archivu

Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

OBJEKT MONITOROVÁN

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

Kvalita ovzduší u naší školy

kvalita ovzdusi

(nefunguje v Internet Exploreru)
administrace