foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Mgr. Zuzana Striová

Mgr. Zuzana Striová

úterý, 04 červen 2024 15:28

Kuchařská soutěž byla jednohubková

Třetí ročník Kuchařské soutěže měl téma Jednohubky. I přes počáteční nevýrazné tempo a nerozhodnost ve výběru dokázaly kuchařské týmy vyčarovat chutné a originální chuťovky. Vážená porota v čele s panem ředitelem, který mezi sousty pokládal záludné otázky, se shodla na vítězství týmu Mývalů. Ti se svými lososovými motýlky přes značnou konkurenci dolétli na nejvyšší stupeň. Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme za vývážený chuťový zážitek.

Během dubna a května jsme s žáky pilně tvořili komiksové příběhy, které budou použity při závěrečné prezentaci. Bylo překvapivé, kolik výtvarného nadání a fantazie v sobě objevili žáci, kteří běžně téměř nekreslí. Díky tomu vznikly úžasné práce, které navíc naplnily hlavní myšlenku projektu, tedy že nezáleží na výsledku, ale na prožitku při tvoření. Koncem června je naplánované slavnostní uzavření projektu, a to venkovním festivalem v zámeckých zahradách. Děkujeme všem školákům, kteří se na zábavné a záslužné práci podíleli (oba páté ročníky + 7. A).

pondělí, 15 duben 2024 20:13

Školní parlament navrhuje a zlepšuje

Na naší škole tvoří školní parlament ucelený kolektiv, který se skládá z pedagoga a vybraných zástupců z řad žáků jednotlivých tříd. Na pravidelných setkáních společně hledáme řešení pro odstranění problémů a diskutujeme o řešení. Naším cílem je vytvořit komunikační most mezi žáky, učiteli a školním vedením. Školní parlament slouží jako diskuzní fórum, kde se žáci mohou vyjádřit k otázkám souvisejícím se školou. Členové parlamentu shromažďují informace od svých spolužáků o možných zlepšeních ve škole a poskytují zpětnou vazbu na navrhovaná řešení. Samotná schůze školního parlamentu je přínosná i bez konkrétních návrhů, protože podporuje komunikaci mezi účastníky. Učíme se spolupracovat, naslouchat a řešit problémy, které nás ovlivňují. Diskutujeme o našich potřebách a rozvíjíme schopnost sdílet problémy a žádat o pomoc a radu.

Děkujeme řediteli školy za jeho vstřícnost k našim návrhům (nové webové stránky školy, řešení problémů v nových učebnách, vybavení školy dle požadavků žáků) a třídním učitelům za věnování času třídnickým hodinám na diskusi o těchto problémech.


Naše škola se zapojila do zajímavého projektu asociace Alauda, jehož hlavní myšlenkou je rozvíjet kreativitu ve výuce dětí na základních školách, a to díky spolupráci s umělci a poskytovateli umění. Zásadní myšlenkou je fakt, že důležitější než výsledek je samotný proces vzniku žákovských uměleckých prací založených na zážitku při tvorbě.
Aby prostor pro kreativitu vznikl a byl příjemný a přínosný, tvůrci projektu propojili všechny klíčové organizace a partnery našeho regionu. Ti se v průběhu projektu zdokonalí ve vzájemné komunikaci, sdělí si své potřeby a očekávání, připraví se na intenzivní spolupráci a vše si vyzkouší během celého školního roku s testovací skupinou žáků.
Naše tvůrčí skupina, kterou za umělce zastupuje kreslířka Aneta Bendáková, za instituce (v našem případě Městskou knihovnu) Mirka Nedvědová, za 1. stupeň Veronika Mášová a Hanka Plíšková, za 2. stupeň Zuzana Striová, se zaměřila na tvorbu komiksů a v současné době společně dokončujeme soubor pracovních listů pro žáky, demonstrativní pomůcky pro prezentaci a hlavně ucelený koncept kresby komiksových postav, které – pokud vše dobře dopadne – budou zdobit nějakou viditelnou část stěn nebo sloupů u naší hlavní knihovny. Celý návrh bude zanedlouho prezentován zástupcům našeho města, kteří projekt Děčín je boží a kreativní finanční částkou podpořili.
Během měsíce května je naplánovaná realizace výtvarných prací s žáky obou pátých ročníků a žáků 7. A, kteří během hodin Čj a Vv a uměleckých schůzek v knihovně zpracují vlastní návrhy, které budou následně použity jako předloha zmiňované výtvarné instalace.
V měsíci červnu nás pak čeká slavnostní setkání na Zámku, kde je naplánovaná venkovní prezentace všech škol s jejich projekty.

úterý, 19 březen 2024 11:17

Školáci kreslili soutěžní vtip

V průběhu měsíce března mohli šikovní žáci nakreslit vtip a zabojovat v malířské soutěži. Nakonec na stupně vítězů vystoupala nejvýše Eliška Kaisrová ze 4. B, druhá skončila Líza Timoshina a třetí Vládík Brzák (oba z 5. A). Všem gratulujeme a děkujeme za pobavení.

středa, 07 červen 2023 09:27

Kuchařská soutěž byla plná salátů

První červnový den se ve škole uskutečnil 2. ročník kuchařské soutěže, jehož tématem byly saláty. Týmy šikovných šesťáků spolu se svými mentory připravily různé saláty, se kterými se snažily oslnit přísnou porotu. Ta nakonec na stupně vítězů poslala chlapeckou partu s názvem Jdemežrát, druhé místo si odnesli Kojoti a na třetím místě skončili Skořicáci. Loňské vítězky Dvanáctky slavnostně předaly putovní pohár a my už se jen můžeme těšit na třetí ročník. Poděkování patří servírkám Agátě, Barče a Nikolce, technikovi Honzovi, fotografce Nině a všem mentorům, kteří ochotně pomáhali nadšeným kuchařům. 

úterý, 06 červen 2023 13:12

Noc snů v ZOO

V pátek 2. června se naše škola tradičně připojila do akce s názvem Noc snů, která se konala v zoologické zahradě. Celou zahradu v podvečer zaplnily stolky s různými aktivitami, které byly primárně určeny handicapovaným. Naše škola měla dílnu s čelenkami, malbou na obličej a florbalový koutek. Celá akce se nesla v příjemném a veselém duchu, neboť klienti mají opravdu srdce na dlani a jsou vděční i za drobnosti. Poděkování patří paní asistentce Jedličkové a partě malířek z 9. A a 9. C, paní učitelce Gruberové a Dubnové za dílnu s čelenkami a panu Tomáši Štěpánkovi za zapůjčení florbalového vybavení.

 

pátek, 12 květen 2023 17:05

Mozek školy

Ve středu 10. května se uskutečnila vědomostní soutěž Mozek školy. S myšlenkou uspořádat soutěž, ve které se porovnají zástupci tříd ve svých vědomostech, se zrodil v hlavách Báry Luňáčkové a Honzy Barcala z 9. B. Sestavili otázky pro danou kategorii, se kterými si měly poradit dvojice žáků z jednotlivých tříd. Ve velké konkurenci si prvenství odnesli :

1. kategorie - Rosa Libichová a Šimon Kurel z 2. A

2. kategorie – Barunka Klierová a Vojta Syrůček ze 6. B

3. kategorie – Jáchym Frölich a Tony Do z 9. C

Všem srdečně gratulujeme a velké poděkování patří i Báře a Honzovi za pěkný nápad.

středa, 12 duben 2023 08:37

Malování na obličej

V týdnu před Velikonocemi proběhla v aule soutěž v malování na obličej. Zájem byl obrovský a někteří se přihlašovali dokonce těsně před začátkem soutěže. Soutěžní dvojice - tvořené malířem a modelem - nakonec vytvořily velmi povedené obličeje s různými náměty. Porota ocenila kreativitu, nápad a celkové provedení práce. 

Nejlepší práce předvedli : Ema Hulbachová z 9. A, Jozi Wenzelová z 9. A, Pája Hašková z 8. C, Ema Novotná z 5. B a Laura Vyvážilová ze 3. B. Blahopřejeme! 

V tomto měsíci se můžete těšit na vědomostní kvíz... 

Dne 17. 2. 2023 jsme se v rámci hodin výtvarné výchovy a němčiny vydali s 8. C na procházku historickým Děčínem. Žáci se seznámili s vybranými objekty, u ktrerých zkoumali akchitektonický původ. V duchu projektového vyučování školáci doplňovali pracovní list, který byl zčásti v německém jazyce. Procházka byla velmi hravá, neboť partička kolem Lukýňa cestou objevila gumového ježka, který nás doprovázel až na zámek. Tam jsme spočinuli v oblíbené kavárně, kde bylo odměnou veliké kakao se šlehačkou.

Dne 24. ledna 2023 se žáci 9. A přesvědčili, že výuka výtvarné výchovy nemusí vždy probíhat ve školních lavicích. Vyrazili jsme proto na odvážnou výpravu s cílem zjistit, jaké stavby stojí v blízkosti naší školy. Hned od začátku vše pečlivě zapisovala slečna sekretářka Adélka. A bylo co zapisovat... Na dopravním hříšti vyzkoušelo duo J + J (kromě pozorování balustrád) i odolnost jedné z dopravních značek, při sestupu ke kolejím a pohledu na renesanční okenní římsy se pan Kšilt se slečnou Kulichovou oddávali nekončícím soubojům připomínající řeckořímský zápas a historická část Děčína před Dlouhou jízdou nás skutečně fascinovala nejen pozorováním doutnajícího odpadkového koše, který prokazatelně hořel již před naším příchodem. Samotná Dlouhá jízda byla radostí pro všechny - pan učitel Kroupa by jásal. Tolik skoků přes kozu, výmyků a salt snad nikdy tato komunikace nezažila. Bylo v nás tolik lásky k přírodě, že honosní pávi na zámku si nevšimli ani jedné sněhové koule v našich rukách. Na 1. nádvoří jsme vzdali u sochy rytíře hold našim dřevořezbářům, když jeden z Oviraptorů vytasil svoji rybičku a zkoušel otesávat. Výlet jsme zakončili v příjemné kavárně, kde se mnozí nad lahodným šálkem cítili jako mezi svými. Netřeba zdůrazňovat, že jsme si procházku všichni dosyta užili. 

úterý, 18 říjen 2022 11:24

Aula se proměnila v kadeřnický salón..

Ve středu 12. října se v prostoru auly uskutečnila soutěž malých kadeřnic. Tři šikovné slečny se spolu se svými modelkami utkaly v česání, kdy úkolem byl co nejzajímavější účes. Všechny se pečlivě připravily a donesly si spoustu potřebných kadeřnických pomůcek. Porota, která měla i mužské zastoupení, nakonec zhodnotila, že nejlépe se úkolu zhostila Eliška Pešková (třída 6. B), na druhém místě skončila Darina Pytlíková (třída 8. A) a třetí skončila Lucka Hodboďová (třída 5. B). V roli modelek trpělivě seděly Sára Horáková, Karin Borovičková a Jitka Srbová. Všem srdečně blahopřejeme.

středa, 12 říjen 2022 11:37

A je domalováno...

V průběhu měsíce září probíhala výtvarná soutěž, ve které žáci mohli předvést nejen své výtvarné schopnosti, ale i prozradit cíl letní dovolené. Ve velké hromadě výkresů jsme ocenili zvlášť šikovné prvňáčky a jejich starší soupeře z vyšších ročníků prvního stupně. Velkou radost nám udělal fakt, že i mezi žáky druhého stupně se našli odvážlivci s chutí něco nakreslit. Všem srdečně blahopřejeme a ostatní se mohou těšit na předvánoční andělské vyrábění.

Výherci soutěže :

1. místo - Vašík Češka 1. A, Lenka Lajblová 3. B, Verča Středová 8. C

2. místo - Kája Šenekl 1. A, Jana Bicencová 4. A, Matěj Toušek 8. A

3. místo - Sára Havlová 1. B, Bára Nováková 3. A, Kačka Davidová 8. C

Diplom za účast - Mája Banduričová 4. A, Dominik Kopal 4. B

středa, 25 květen 2022 09:49

Což takhle dát si chlebíček...

Ve středu 18. 5. 2022 se v prostorách naší školy uskutečnil 1. ročník Kuchařské soutěže žáků šestých ročníků. Soutěž začala dopoledne, kdy byl týmům vyměřen čas na přípravu 10 nejhezčích a chuťově nejpovedenějších chlebíčků. Týmy s názvy Zajdové, Chlebíčci, Monkey Man, Bochník Ňufy, Dvanáctky, Holešáci, Máme toho hodně, Klobásky, Pakouni a Kauflanďáci pečlivě připravovaly své výtvory, které si mohly promyslet se svými mentory. Během dvou hodin se na podnosech vyjímaly klasické chlebíčky se salátem, s různými pomazánkami, ale i avokádové nebo „ na sladko“. Mezitím se vážená porota ve složení učitelů Jany Chmelové, Jana Medka, Pavla Řezníčka, Daniela Tůmy a milého hosta – děčínského basketbalisty Ondřeje Šišky usadila k hodnocení a soutěž mohla vrcholit. Porota posuzovala kromě image týmu hlavně chuť, vzhled a originalitu chlebíčků. V konečném hodnocení porotu nejvíce oslovily chlebíčky týmů Bochník Ňufy, Chlebíčci a absolutním vítězem se stal dívčí tým Dvanáctky, které oslnily promyšleným stylingem nejen na chlebíčcích. Všichni si odnesli hodnotné ceny a vítězky i putovní pohár, který do soutěže věnovala galerie Artmaterial.

Velké poděkování patří všem kuchtíkům, kteří statečně bojovali. V organizaci samotné soutěže děkujeme paní učitelce Janě Chmelové, která děti dobře připravila a členům poroty, kteří s nadšením ochutnávali a hodnotili žákovské výtvory. Děkujeme studentce Karolíně Strakové, která pro všechny napekla cupcaky a ochotně se postarala o servírování a stolování. Děkujeme trojici osmáků – Nině Jónové a Honzům Barcalovi a Belanovi za fotografování a hudební produkci.
Za rok „na vařenou“!

V uplynulém měsíci proběhla na naší škole hudební soutěž, která byla kvůli covidovým opatřením dvakrát přeložena. Přihlásit se mohli všichni, kteří rádi zpívají, tancují nebo hrají na nějaký hudební nástroj. Porota s názvem DaZuPaZu hodnotila především obtížnost zvolené skladby, provedení a celkový dojem. Nakonec jsme vedle pěkných pěveckých vystoupení zhlédli i hru na housle, klavír nebo bicí soupravu, kterou svému svěřenci přišel ochotně nainstalovat pan Karel Suchánek. Všichni zúčastnění si zaslouží velké uznání a pochvalu za odvahu a odhodlání vystoupit. Několik dětí získalo diplom za účast, ti úspěšnější si odnesli věcné ceny a vystoupali na stupínky vítězů.

Celkové pořadí

Kategorie zpěv: 

1. místo - Jakub Ruiz (2. B) / Martina Margušová (7. B)

2. místo – Anežka Pazderková (2. B) / Bára Burešová (4. A)

3. místo – Anička Mrvová (2. B) / Ella Bajerová (7. A)

Kategorie zpěv + hudební nástroj:

1. místo - Viola Hanáčková (1. A)

2. místo - Rosa Libichová (1. A)

3. místo - Lucie Hodboďová (4. B)

Kategorie hudební nástroj:

1. místo - Sebastian Kalas (3. B) / Jakub Rokos (4. A)

2. místo - Tereza Hrčková (3. A) / Franceska Adamson (5. A)

3. místo - Aneta Žídková (3. A) / Max Kyral (4. A) a Laura Prachová (7. B)

Diplom za účast: Madlen Banduričová (3. A), Vojtěch Struk (2. B), Valentýna Eva Toncarová a Elizaveta Timoshina (obě 3. A), Nina Mašinová a Franceska Adamson (obě 5. A), Emma Bajerová (3. B), Jeroným Libich (4. B) a Rozárie Privarová (5. A).

středa, 23 únor 2022 09:10

Šesťáci se ocitli V síti...

Společnost BIP vydavatelství s.r.o. poskytla žákům 6. ročníků zajímavou publikaci s názvem V síti. Obsahem této přínosné brožury jsou témata zabývající se rizikovými oblastmi v životě mladých lidí – kyberšikana, špatné stravovací návyky nebo riziko sociálních sítí. Během dvou vyučovacích hodin zmapovaly třídy 6. A a 6. B formou projektu příčiny, důsledky a možnou pomoc v těchto oblastech. Žáci se obohatili o cenné rady, utřídili si informace a utužili kolektiv při skupinové práci, která vyžadovala spolupráci, dobrou komunikaci a kvalitní organizaci.

pondělí, 31 leden 2022 10:09

Výtvarná soutěž zná vítěze...

Během podzimních měsíců byla na naší škole vyhlášena výtvarná soutěž. Žáci si ve svých pracích mohli vybrat z různých témat - Co se děje pod zemí ?, Moje nejoblíbenější hračka, Let do vesmíru... Do soutěže se nakonec přihlásilo velké množství dětí se svými výtvory, ze kterých bylo nelehké vybrat vítěze. Mezi druhostupňovými žáky nenašli konkurenci Josef Mrva z 8. A, Jan Křesálek z 8. B a Tomáš Truněček ze 7. C. Mezi menšími dětmi se na 1. místě v dané kategorii umístila Terezka Svobodová z 2. A, Janička Bicencová a Terezka Hrčková (obě ze 3. A). Na druhých místech skončili Sofinka Hubáčková z 1. A, Stázka Bromová ze 3. B a Viktor Kratochvíl ze 3. B. Bronzovou příčku obsadili Vojta Bendásek z 2. A, Kuba Černoch ze 4. B a Ondra Hanuš ze 2. B. V konečném hodnocení udělila porota také několik pochval za účast. Všichni si odnesli pěkné ceny a odměnou pro šikovné výtvarníky je určitě i skutečnost, že nejlepší práce jsou vystavené v dětském oddělení v knihovně. Těšíme se na Vás v další soutěži, kterou připravujeme na jarní měsíce. Bude tentokrát na téma : "Ukaž, co dokážeš vyrobit..."  

Naše škola zakoupila pro výuku hudební výchovy sady Boomwhackers. Jedná se o perkusní nástroj, který se skládá z plastových trubek různé barvy a délky. Díky tomu perkuse vydávají různě vysoké tóny. Tento nástroj je unikátní v tom, že ho mohou použít prakticky všichni žáci hned - bez rozdílu hudebního nadání. Každý z žáků přistupuje k nástroji po svém, neboť perkuse vydávají zvuk na velké části povrchů, včetně lidského těla. Nejen koledy si kolem Vánoc zahrála třída 8. B, která patří k největším hudebním nadšencům. 

Archiv starších článků

Seznam starších článků z archivu

Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

OBJEKT MONITOROVÁN

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

Kvalita ovzduší u naší školy

kvalita ovzdusi

(nefunguje v Internet Exploreru)
administrace