• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

V sobotu 26. dubna, při slunečném dopoledni, se v hojném počtu sešli rodiče společně se svými dětmi tříd III. A a VIII. B. Tyto úžasné party lidiček se rozhodly, že spolu opět poměří své síly a vzájemně si dokáží, která skupina je lepší. V kin-ballovém utkání vyhráli rodiče droboty, tentokráte však štěstí sedlo vedle a přistálo na rodičích naší dorůstající mladeže :-) První tři místa tedy obsadili "osmáci", a to bravurními výkony v úžasných časech.

Celé dopoledne bylo zakončeno předáním diplomů, malých drobností v podobě sladkostí a výborným obědem, při němž byly veškeré výkony zhodnoceny a vzájemně si všichni pogratulovali. Strávili jsme opět společně skvostný den, a co se skóre týká, je to 1:1

Ve čvrtek, 5. prosince, k našim školním branám opět dorazila" nebeská i pekelná "návštěva, která dohlíží na hodné děti a hříšníkům spílá a snaží se je napravit. Tentokrát jsme naše hosty poslali do Mateřské školky v Riegrově ulici, aby se ti nejmenší tváří v tvář setkali s hodným Mikulášem, milými anděly a nechyběli samozřejmě i umounění čerti, kteří lačnili po zlobivcích a hned na počátku si holátka uhlím označili. Naštěstí se mezi dětmi nenašel nikdo, kdo by byl hříchy natolik obtěžkán, že by zamířil přímo do pekla.

Po společné písničce či básničce, dokonce i po tanci odvážlivců s čertíky, přišlo na řadu rozdávání balíčků, při němž se malí zlobivci ze svých hříchů vyznali a slíbili podáním ruky pekelníkovi, že se napřes rok polepší. Mikuláš bude společně se svou družinou bedlivě sledovat, jak děti své sliby plní a příští rok se znovu u nás objeví.

Kin-ballové klání

Na prahu letošního jara, v neděli 17. března, se v tělocvičně naší školy opět konal turnaj v kin-ballu, do něhož se stejným nadšením jako v kole minulém nastoupili rodiče žáků třídy 7.B i společně se svými ratolestmi.
Strávili jsme všichni společně pohodové odpoledne a moc mě těší, že se naše týmy rozrůstají o další zájemce z řad rodičů :-) Tentokráte jsme vytvořili čtyři týmy a vzájemně jsme se ve třech kolech střídali v boji o zlato. Nedělní klání vyhrálo družstvo žlutých, proto jim zaslouženě patří gratulace :-)

  • Děti byly rozděleny do tří družstev v následujících barvách a složení:

ON-LINE Kurzy na PC pro žáky (i rodiče)

Ve spolupráci s organizátory vzdělávacího projektu "Otevřená škola" jsme pro Vás připravili několik vzdělávacích kurzů. První jsou: "Natoč si mě" a "DJ za 10 dní". Bližší informace najdete na http://zstyrs.otevrena-skola.cz/cz/studijni-sekce/on-line-kurzy/uvod-1/ Zájemci nechť se přihlásí u pana učitele Klímy.

Projekt "Otevřená škola"

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín se zapojila jako jedna z dvaceti základních škol v Ústeckém kraji do projektu „Otevřená škola“.

Otevřená škola: Ani nemocné dítě nebude ochuzeno o výuku a testy

Nadaní i nemocní školáci si budou rovni

Nadané děti, nebo naopak děti s tělesným postižením či nemocní školáci budou moci zvládat vyučování ve stejném čase, a přitom přizpůsobené jejich momentálním možnostem a stupni intelektu. Projekt „Otevřená škola“, který se rozjíždí v rámci Ústeckého kraje, postupně zavede do školství elektronické metody vzdělávání tak, aby se vyrovnaly extrémní rozdíly, jež někdy mezi žáky v jedné třídě jsou. Cílem projektu je především: rozvoj individuálního potenciálu a tvořivosti žáků, a to využíváním nových technologií ve vzdělávání, a rozvoj dnes tak často omezené spolupráce ve vztahu mezi učitelem a žákem.

Proč přestoupit k nám?
proc prestoupit k nam
Zápis
zapis
Virtuální prohlídka
Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

testy

casopis

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

administrace