• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Jarní tvoření pro děti i dospěláky

Jaro je tady, alespoň podle kalendáře.  A ve spojení s ním i velikonoční svátky. Právě proto se na ZŠ Dr. Miroslava Tyrše ve středu 13. března otevřely dveře všech tříd pro tvořivé rodiče i děti. Zahájeny byly tzv. jarní dílničky. Každá třída, školní klub i žáci přípravného ročníku si připravili zajímavé výrobky pro rodiče a spolužáky. Nešlo o tradiční velikonoční jarmark, výrobek si návštěvníci museli ve škole z polotovarů sami vyrobit.  Ukázalo se, kdo má jak šikovné ruce, tavné pistole leckoho popálily, ale zbyl čas i na popovídání si a ochutnávku něčeho dobrého. Rodiče pletli pomlázky, zdobili kraslice, tvořili své vlastní velikonoční věnce, ale došlo i na zdobení perníčků. Zájemci odcházeli spokojeni s velikonočními výrobky a jarně naladěni. Žáci pak byli spokojeni velikým zájmem ze strany rodičů a vědomím, že jsou schopni připravit zajímavé odpoledne. Akce se jistě vyvedla, za což patří dík všem, kteří ji připravovali. Takže se těšíme zase za rok!

Jarní tvoření pro děti i dospěláky

Jaro je tady, alespoň podle kalendáře.  A ve spojení s ním i velikonoční svátky. Právě proto se na ZŠ Dr. Miroslava Tyrše ve středu 13. března otevřely dveře všech tříd pro tvořivé rodiče i děti. Zahájeny byly tzv. jarní dílničky. Každá třída, školní klub i žáci přípravného ročníku si připravili zajímavé výrobky pro rodiče a spolužáky. Nešlo o tradiční velikonoční jarmark, výrobek si návštěvníci museli ve škole z polotovarů sami vyrobit.  Ukázalo se, kdo má jak šikovné ruce, tavné pistole leckoho popálily, ale zbyl čas i na popovídání si a ochutnávku něčeho dobrého.  Rodiče pletli pomlázky, zdobili kraslice, tvořili své vlastní velikonoční věnce, ale došlo i na zdobení perníčků. Zájemci odcházeli spokojeni s velikonočními výrobky a jarně naladěni. Žáci pak byli spokojeni velikým zájmem ze strany rodičů a vědomím, že jsou schopni připravit zajímavé odpoledne. Akce se jistě vyvedla, za což patří dík všem, kteří ji připravovali. Takže se těšíme zase za rok!

Projektové dny jsou přípravou pro zahájení provozu komunitně poradenského centra na ZŠ Dr. Miroslava Tyrše.

Dne 28. dubna a 8. června naše škola uspořádala dva projektové dny na téma Public relations - péče o vztahy s veřejností a Fundraising - získávání zdrojů pro rozvoj organizací, které se setkaly s velmi příznivým ohlasem u veřejnosti. Obě akce se konaly díky projektu „Komunitní škola“ a jejich cílem bylo navázat novou spolupráci s dalšími organizacemi v našem městě, protože na podzim letošního roku připravujeme zprovoznění zcela nového regionálního komunitně poradenského centra, které bude sloužit nejen našim žákům, ale i široké veřejnosti. Chceme tak propojit naší školu s širší komunitou v Děčíně, aktivně spolupracovat s dalšími školami, neziskovými organizacemi, sportovními kluby a úřady. Díky uskutečněným projektovým dnům jsme navázali nové vztahy například s obecně prospěšnou organizací České Švýcarsko, sociální firmou Slunečnice, Canis klubem Děčín, mateřským centrem Rákosníček, Pionýrem Děčín, Centrem sociálních služeb v Děčíně, Osobní asistenční službou Děčín a dalšími.

Přijďte si zacvičit do školy!

Vážení rodiče (maminky i tatínkové),

připravili jsme pro Vás možnost zdarma si zacvičit taneční aerobic v tělocvičně naší školy v rámci projektu komunitní škola. Každý čtvrtek od 16:45 do 17:45 hodin Vám bude předcvičovat zkušená cvičitelka a my se těšíme na Vaši návštěvu.

Další informace naleznete v příloze článku.

Prezentace komunitní škola

Prezentaci si můžete stáhnout v příloze.

Strana 1 z 3
Proč přestoupit k nám?
proc prestoupit k nam
Zápis
zapis
Virtuální prohlídka
Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

testy

casopis

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

administrace