• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Elektrárna Tušimice

11.11.2014 jsme v rámci projektu InformACE bez legrACE navštívili zajímavé místo, kam se člověk běžně nemá šanci podívat - uhelnou elektrárnu. Naším cílem byla cca dvě hodiny cesty vzdálená elektrárna v Tušimicích.

Náš tříhodinový pobyt začal školením o bezpečnosti, kdy jsme kromě potřebných informací dostali přilby a reflexní vesty. Poté jsme si vyslechli přednášku o historii elektrárny a o jejích jednotlivých částech. Po teorii následovala část praktická - procházka po samotné elektrárně. Naživo jsme tak viděli, jak elektrárna funguje. Nejzajímavější pro nás byla návštěva chladící věže, odkud jsme odcházeli mokří, ale o zážitek bohatší. Po návratu do učebny nás čekal interaktivní film. Zodpovězením několika otázek jsme zakončili dnešní zajímavý výlet. 

Beseda v 9.A

Víte co je to motivační dopis? Víte jak sestavíte životopis? A jak se chovat při přijímacím pohovoru?

Všechny otázky nám zodpověděli 4. února zástupkyně AC Education s. r. o. z Mostu, které k nám zavítali díky projektu v rámci projektu InformACE bez legrACE.

Formou besedy jsme tak objevovali novinky týkající se hledání zaměstnání.

Projektový den - volba povolání

V pondělí  3.2,2014 mezi žáky 9. B zavítaly zástupkyně firmy AC Education s. r. o. z Mostu, aby v rámci projektu InformACE bez legrACE pohovořily s žáky na téma volba povolání. Formou vyprávění a dialogu byly probrány jednotlivé kroky, které musí podniknout uchazeč o zaměstnání. Co je to motivační dopis, jaké údaje uvést v životopise, který inzerát mohu považovat za bezpečný? Na tyto otázky žákům zástupkyně firmy odpovídaly na základě zkušeností ze své praxe. Žáci se také dozvěděli, jak je důležité se připravit na osobní pohovor, co si obléknout na sebe, jak vystupovat, na jaké otázky není nutné odpovědět a spoustu dalších užitečných informací.

Interaktivní hra Naše firma

V rámci projektu Informace bez legrace, do něhož je naše škola zapojena, se žáci 8. ročníků zapojili do interaktivní hry Naše firma. Žáci vytvořili dvou až tříčlenné pracovní týmy, které si zvolily obor svého podnikání a založily fiktivní firmu. Na serveru http://hra.aceducation.cz/ každý týden podnikají  ve svém oboru, investují fiktivní částky, najímají zaměstnance, obchodují či poskytují služby. Nejúspěšnější třídní kolektiv se zúčastní soutěže firem z dalších severočeských základních škol zapojených do projektu.

Co hra přináší žákům:

  • Základní představu chodu firmy – co vše souvisí s běžnou činností od založení, investic do zařízení a vybavení, pracovníků.
  • Potřebu řešení otázek spojených s chodem založené firmy.
  • Poskytnout přehled o základních informačních zdrojích pro tvorbu životopisu, definici pracovních pozic.

9.B v Karnedu

Žáci devátých ročníků zanedlouho začnou vyplňovat přihlášky na střední školy. Protože střední školy by neměly být cílem, ale cestou k budoucímu zaměstnání, je nezbytně nutné, aby se žáci seznámili také s praxí některých profesí. Dnes tedy navštívili děčínskou firmu Karned Tools s. r. o., která se zabývá výrobou nástrojů na obrábění dřeva a kovů, dřevozpracujících srojů a specializovaných nástrojů. Nejprve žáci dostali základní informace o historii a současnosti této děčínské firmy, potom se dozvěděli, jaké profese v tomto podniku našly uplatnění. Na závěr diskuse obdrželi žáci informace o podmínkách, za jakých jsou přijímáni potenciální uchazeči o zdejší práci, o učebních oborech, středních a vysokých školách zaměřených na strojírenství, znalostech cizích jazyků, morálně volních vlastnostech apod. Po teorii pak mohli žáci v provozu sledovat technologické postupy výroby jednotlivých nástrojů od materiálu až po hotový výrobek. Rádi bychom poděkovali Ing. Milanu Vrbovi, který nám exkurzi zprostředkoval.

Strana 1 z 2
Proč přestoupit k nám?
proc prestoupit k nam
Zápis
zapis
Virtuální prohlídka
Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

testy

casopis

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

administrace