^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Jiří Brouček

Jiří Brouček

středa, 05 říjen 2016 11:18

Minimální preventivní program

středa, 05 říjen 2016 11:15

Školní vzdělávací program

středa, 05 říjen 2016 11:13

Školní řád

pátek, 09 září 2016 10:04

Projekt Inkluze do škol

Naše škola se v letošním roce zapojila do projektu INKLUZE DO ŠKOL Projekt je zaměřen na podporu škol v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Projekt „Inkluze do škol“ s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215
je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Oficiální stránky projektu: http://www.inkluzedecin.cz/

Projekt Inkluze do škol má za úkol snížit školní neúspěšnost dětí na základních školách napříč městem Děčín. Nastavit na všech školách ve městě systém, jak pracovat s dětmi, které mohou být ohrožené školním neúspěchem.

Cílem projektu je zavést inkluzivní vzdělávání na všech školách a vytvořit prostředí pro sdílení dobré praxe mezi školami. Cílem projektu je nastavit spolupráci jednotlivých škol a magistrátu města Děčín za spolupráce s organizací Člověk v tísni, která má s inkluzivním vzděláváním a metodickou podporou zkušenosti, tak, aby došlo k proinkluzivně vedeným základním školám napříč městem Děčín. Na jednotlivých školách vzniknou školní poradenská pracoviště, tzv. inkluzivní týmy, skládající se ze školního psychologa, koordinátora inkluze, výchovného poradce a metodika prevence.

Tento „inkluzivní tým“ bude zajišťovat práci s cílovými skupinami a metodickou podporu ostatním pedagogickým pracovníkům. Budou proškoleny celé pedagogické sbory i vedení školy v rámci inkluzivního vzdělávání.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

1.   Podpora školních pracovišť – vznik pozic školní psycholog a koordinátor inkluze, vznik školního poradenského pracoviště (ŠPP), tzv. inkluzivního týmu, na každé škole. Inkluzivní tým se bude skládat z pozic školní psycholog, koordinátor inkluze, metodik prevence a výchovný poradce.

2.   Podpora prostřednictvím školních asistentů – navýšení počtu školních asistentů na jednotlivých školách. Tito asistenti budou primárně určeni pro podporu prvních a druhých tříd, aby proinkluzivní změna vzdělávání byla započata hned na začátku vzdělávání dítěte. V rámci projektu budou na každou školu přijati dva školní asistenti.

3.  Ověřené metody podporující inkluzivní vzdělávání formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – po dobu dvou let budou probíhat školení pedagogických pracovníků. Tato školení povede organizace Člověk v tísni, která má se zaváděním proinkluzivních metod ve vzdělávání bohaté zkušenosti.

4.   Podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy – tuto podporu zajistí nově vzniklá školní poradenská pracoviště na jednotlivých školách, tzv. inkluzivní týmy a metodické vedení odborného garanta a metodika experta.

5.   Sdílení odborných zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky odborného provázení – odborné provázení budou po dobu tří let zajišťovat dva metodici (odborný garant a metodik expert). V rámci této aktivity budou také podporovány nové tematické platformy či setkávání vedoucích pracovníků, aby docházelo ke sdílení zkušeností a předávání dobré praxe.

V rámci projektu bylo vytvořeno školní poradenské pracoviště:

Koordinátor aktivit na škole – Mgr. Jiří Brouček

Výchovný poradce – Mgr. Lucie Plechatá

Metodik primární prevence – Mgr. Lucie Provazníková Marková

Koordinátor inkluze – Mgr. Pavel Řezníček

Školní psycholog - Mgr. Ingrid Štroblová (do 31. 8. 2018)

 

Naše škola vypracovala na jaře inovovaný projekt a splnila tak předpoklady pro pokračování členství v síti Škol podporujících zdraví na další tři roky.

pondělí, 22 srpen 2016 10:13

Organizační informace k 1. září 2016

Třídy žáků prvních tříd jsou umístěny v budově „přístavby“ u sportovní haly. Vstupovat do školy budou přímo vchodem do přístavby. Rodiče prvňáčků mohou vstupovat do školy do 9. 9. Po tomto datu bude škola uzavřena vzhledem k bezpečnostním opatřením.

Žáci od 2. do 9. třídy nebudou 1. září vstupovat do školy klasicky přes šatny, ale postranními vchody hlavní budovy. Na žáky druhých tříd a na nové žáky budou čekat na školním dvoře paní učitelky, které je odvedou do tříd.

Provozní doba školní družiny a školního klubu je od 1. září bez omezení. Školní družina od 6.00        

do 16.45 hodin a školní klub od 6.30 do 16.20 hodin.

Výdej obědů 1. září bude od 10.00 do 12.00 hodin, v dalších dnech již bez omezení.

Před začátkem školního roku mohou rodiče vyřídit záležitosti spojené se školní jídelnou v těchto termínech:

22. - 24. 8.                         8.00 – 13.00

25. 8.                                  8.00 – 16.00

26. 8.                                  8.00 – 12.00

29. - 31. 8.                         8.00 – 13.00

 

neděle, 17 červenec 2016 02:00

4. místo na MS

Mistrovství světa v Lotyšsku se účastnili tři závodníci Klubu vodních motoristů Děčín. V kategorii M1 za Českou republiku startoval Vojtěch Duda (3.A) a reprezentoval tak ČR, Český svaz vodního motorismu a KVM Děčín. Vojtěch Duda se probojoval až do semifinálových jízd o medaile. Nakonec skončil na čtvrtém místě a stal se neúspěšnějším českým závodníkem.

Na přiložené foto - Vojtěch Duda - jezero Aluksne, Lotyšsko

 

pondělí, 27 červen 2016 09:29

První místo ve sběrové soutěži

Naše škola se každoročně zapojuje do soutěže ve sběru druhotných surovin. Letos proběhl její již 15. ročník. Zásluhou našich žáků a jejich rodičů se podařilo naší škole potvrdit loňské prvenství a znovu jsme ve sběru druhotných surovin zvítězili, tentokrát s téměř dvojnásobným množstvím odevzdaných kilogramů starého papíru proti druhému místu v pořadí. Velký dík patří Vám všem, kteří jste se do sběru aktivně zapojili a přispěli tak k tomuto vynikajícímu výsledku.

Nejlepší sběrači budou odměněni zástupci společnosti KOVOŠROT GROUP CZ, která soutěž pořádá. Zároveň škola obdržela dárkový poukaz, který škola použije k nákupu drobných dárků a potřeb pro žáky.

 

pátek, 24 červen 2016 11:34

Hezký úspěch žákyně Budianu

Žákyně 4. B Viktorie Budianu dosáhla velmi cenného úspěchu v soutěži GENIUS LOGICUS. Svými vědomostmi si zajistila krásné 7. místo v národním kole.

Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

čtvrtek, 09 červen 2016 10:53

Cyklojízda znovu úspěšná

ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín již tradičně zorganizovala velmi oblíbenou cyklojízdu spojenou s projekty „Ekologie dopravy“ a „Zdravá škola“.

Cyklojízda žáků ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín proběhla ve spolupráci s Městskou policií Děčín a Policií ČR, kterým také patří velké poděkování za zajištění bezpečného průběhu cyklojízdy.

Letošní trasa vedla přes Děčín na cyklostezku směrem na Ústí nad Labem. Ve Velkém Březně byl naplánován odpočinek, občerstvení a krátká beseda o cyklostezkách v okolí města Děčín, bezpečné jízdě na kole a zdravém způsobu života. Následovalo pokračování cyklojízdy zpět do školy.

Cyklojízdy se zúčastnilo v pelotonu plném úsměvů 140 žáků.

 

pátek, 03 červen 2016 12:45

Putování s oslíkem po děčínské ZOO

Ve čtvrtek 19. 5. jsme s naší třídou navštívili děčínskou ZOO. Nebyla to však tradiční prohlídka ZOO, ale u vchodu na nás čekal pan průvodce Tomáš s oslíkem Samem. Všichni jsme si mohli oslíka pohladit a vyrazili vstříc novému dobrodružství. Prohlídka ZOO byla zajímavá v tom, ženám pan průvodce nám řekl zajímavosti o různých zvířatech, měl pro nás připravené hádanky a soutěž. Mohli jsme si sami vyzkoušet, jaké to je, krmit malé i velké kozy. Vůbec jsme se nebáli a bylo to moc zajímavé. Nakonec jsme dostali omalovánky se zvířátky, s kterými můžeme pracovat ve škole a plnit další úkoly. Na závěr výpravy jsme si snědli svačinu a vypravili jsme se přes Pastýřskou stěnu pěšky zpět do školy. Výlet se nám moc líbil a jsme rádi, že víme o něco víc o naší děčínské ZOO. V následujícím týdnu jsme si pak s paní učitelkou povídali, co se nám v ZOO nejvíce líbilo a nejhezčí zvířátko jsme si namalovali voskovými pastely a vodovými barvami. Vyzdobili jsme si nástěnku v naší šatně, aby také rodiče viděli, jak umíme krásně malovat. 

pátek, 03 červen 2016 12:27

Sférické kino

Do naší školy přijelo netradiční kino. Byla to nafouklá velká kopule, ve které jsme si lehli a čekali, co se bude dít. Pán nám vysvětlil, jak pracuje lidské tělo. Poté nám pustil pohádkový příběh chlapce, který onemocněl, jen díky tomu, že si před jídlem neumyl ruce. Bacily napadly jeho imunitní systém a chlapeček začal být nemocný. Po skončení filmu nám pak paní učitelka vysvětlila, jak moc je důležité si mýt dobře ruce, hlavně po toaletě a před jídlem. Slíbili jsme jí, že se polepšíme a budeme si mýt ruce důkladněji.

 

pátek, 03 červen 2016 12:17

Jarní tvoření - DUBEN

Učíme se poznávat a pojmenovávat jarní kytičky. Paní učitelka pro nás připravila soutěž „ Kytičkový Všeználek „. Ti co si zapamatovali nejvíce kytiček, dostali diplom a odměnu. Sladkou odměnu jsme si nakonec zasloužili všichni, protože jsme se moc snažili. Na závěr kytičkového týdne jsme si vyrobili krásné narcisky, které vypadaly jak živé a z nástěnky v šatně nemohli někteří rodiče spustit oči.  

 

pátek, 03 červen 2016 10:21

Přišlo jaro

Konečně jsme se dočkali prvních paprsků, na které jsme se moc těšili. Povídali jsme si o JARU, jaké změny v přírodě nás čekají. Práce na zahrádce, na poli a s tím spojený interaktivní program na PC Březen. Vyráběli jsme sněženky, zajíčky, malovali kraslice, protože březen je nejen jarní měsíc, ale letos i měsícem velikonočním.  

 

pondělí, 09 květen 2016 09:28

Itálie 2016 - informace

středa, 04 květen 2016 12:09

Florbal pro nejmenší

Minulé úterý se odehrál v naší tělocvičně mini turnaj ve florbalu věnovaný těm nejmladším. V rámci spolupráce florbalového klubu Děčín a florbalových tříd při ZŠ Dr. M. Tyrše se na turnaji utkaly 1. a 2. třídy ZŠ proti stejně starým dětem z přípravky florbalového klubu. V tělocvičně se tak během úterního odpoledne prohánělo lehce přes 50 dětí. Turnaj byl doplněn o mimoflorbalové vyžití. Děti si mohly vysoutěžit nějakou tu sladkost u kouzelníka s kartami nebo si vystřílet odměnu na florbalové plachtě. Pro děti si florbalový klub připravil i interaktivní zábavu – děti se udržovaly zahřáté například na tanečních podložkách nebo při boxerských zápasech na kinectu.

,,Celou akci hodnotím velice pozitivně. Děti měly vyžití jak při florbalu, tak i mimo něj. Navíc turnaj nebyl zaměřen na výsledky, ale hlavně na dobrou náladu všech zúčastněných“, dodal hlavní trenér obou skupin Tomáš Štěpánek. Tomu pomohlo i to, že na konci turnaje dostaly všechny děti zlatou medaili, která byla pro některé i třeba zrovna tou první florbalovou. Velké poděkování patří i rodičům, kteří své ratolesti doprovodili a podporovali během zápasů.

Tomáš Štěpánek

 

úterý, 03 květen 2016 10:20

Úkol ICT

pátek, 29 duben 2016 12:44

Postup nejmenších fotbalistů

V úterý 26. dubna proběhlo na travnatém hřišti v Markvarticích okrskové kolo populárního fotbalového McDonald´s Cupu v kategorii 1. - 3. ročník.

Naši malí fotbalisté postoupili do okresního finále, když v konkurenci sedmi týmů obsadili čtvrté místo. Naši kluci předvedli bojovný, nadšený výkon a odměnou je jim zasloužený postup.

Sestava: Čejka, Uher, Pešek, Strnad, Kugler, Procházková, Charouzd, Krtil, Soukup, Petřík

Gratulujeme k úspěchu a držíme palce v okresním finále, které proběhne 10. května v Markvarticích.

 

pátek, 22 duben 2016 11:23

Postup do okresního finále

V úterý 19. dubna proběhlo na travnatém hřišti v Markvarticích okrskové kolo populárního fotbalového McDonald´s Cupu v kategorii 4. - 5. ročník.

Naši malí fotbalisté s přehledem postoupili do okresního finále, když v konkurenci osmi týmů obsadili druhé místo, navíc jen vinou horšího skóre. Šestkrát vyhráli, jednou remizovali a nedostali ani jeden gól!

Sestava: Bouša, Bednář, Novotný, Černý, Kvíz, Ridl, Hruška, Petříček, Zázvorka, Mocek, Kříž, Buchal.

Gratulujeme k úspěchu a držíme palce v okresním finále, které proběhne 11. května v Markvarticích.

 

středa, 20 duben 2016 12:26

Sběr papíru 26. 4. 2016

V úterý 26. 4. 2016 proběhne sběr papíru. Sběr můžete nosit v průběhu celého dne. Děkujeme :)

pátek, 15 duben 2016 11:14

Miniturnaj pro malé florbalisty

Ve čtvrtek 14. 4. se odehrál v rámci spolupráce naši ZŠ a florbalového klubu další přátelský miniturnaj. V něm se představili žáci 3. tříd. Celkem 12 dětí ze dvou tříd bylo na turnaj vybráno za svůj přístup a své dovednosti. Těmi se prokazují na hodinách tělesné výchovy, které je zaměřují nejen florbalovým směrem. Výsledky na turnaji byly tím posledním, co trenéry zajímalo. Daleko důležitější indikátor bylo nadšení dětí. To bylo vidět a cítit i mimo halu. To potvrdí i vcelku početná skupinka přihlížejících a fandících rodičů. 

Turnaj měl sloužit jako náhrada za neodehraný turnaj, který se měl konat začátkem dubna, ale z důvodu málo přihlášených týmů se nekonal. Dětem jsme tak i přes neuskutečněný turnaj chtěli dopřát sportovní zážitek.

Na malé florbalisty na naší škole myslíme. AŠSK během roku totiž žádné akce pro děti 1. - 3. tříd neorganizuje. V tomto roce jsme však pro děti 1. a 2. tříd uspořádali již dva turnaje. Pro 3. třídy nyní a ještě je jeden chystáme. Pro žáky 4. - 5. tříd jsme během roku připravili několik přátelských utkání. Jde tak vidět, že spolupráce florbalového klubu a školy funguje. 

pondělí, 11 duben 2016 10:33

Jsme čtvrtí v republice!!!

Futsalisté ZŠ Dr. M. Tyrše se 7. dubna 2016 zúčastnili finále Školské futsalové ligy v kategorii 6. – 7. tříd na druhém konci republiky v Hodoníně. Do republikového finále se probojovali přes čtyři kvalifikační kola. Ve finále ŠFL byly čtyři týmy rozděleny do dvou semifinálových dvojic. Naši nastoupili proti Hradci Králové a odehráli vyrovnané utkání, které po výsledku 1:1 rozhodovaly až pokutové kopy. V nich se štěstí bohužel přiklonilo na stranu soupeře. V dalším utkání nás tak čekal zápas o třetí místo proti Příbrami. Podobný průběh utkání s remízou 2:2 opět rozhodly penalty a opět v náš neprospěch.

I tak je ale čtvrté místo v republice obrovským úspěchem, kterého se jen těžko dosahuje. A naši futsalisté tohoto úspěchu dosáhli, za což jim patří velká gratulace a poděkování!!! Jsme na vás pyšní!!!!

Reprezentovali: Pavel Kunta (vyhlášen nejlepším brankářem turnaje), Petr Lehký, Jakub Stránský, Jáchym Čermák, Daniel Bojčev, Stanislav Kočka, Filip Bednář, Matěj Hollmann, Filip Duy.

 

http://nv.fotbal.cz/futsal/SkoFL7/vysledky3.php

 

 

pátek, 08 duben 2016 09:11

Nařízení KHS Ústeckého kraje

ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín je povinna v době od 8. 4. 2016 do 19. 5. 2016 dodržovat rozhodnutí KHS Ústeckého kraje (v příloze článku).

ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín se řídí tímto rozhodnutím, navíc byly děti ve všech třídách poučeni o nutnosti zvýšené hygieny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Virová hepatitida typu A

Virový zánět jater typu A, lidově žloutenka, je onemocnění přenosné špinavýma rukama.

Virus vstupuje do těla ústy a vylučuje se stolicí. Ve střevech se pomnoží a krví putuje do jater, kde způsobí zánět. U dětí toto onemocnění probíhá velmi lehce, často bez příznaků a takto nemocné dítě může nakazit děti další a hlavně rodiče. Proto musí být děti preventivně vyšetřeny, celkem 3x v rozmezí 50 dní, což je maximální inkubační doba. Současně je těmto dětem zakázána účast na dětských táborech, ve školách v přírodě a podobných akcí. Pokud je onemocnění včas odhaleno, je možné děti v kontaktu proti hepatitidě očkovat. Docházka do školy se nezakazuje, škola se nezavírá, pouze se provádí dezinfekce. Důležité je správné mytí rukou. Tato protiepidemická opatření jsou nařízena a prováděna v souladu s vyhláškou 473/2008 Sb. o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce v platném znění.

V současné době se ve škole vyskytla 2 onemocnění. Obě jsou v rodinné souvislosti, k přenosu onemocnění ve škole nedošlo.

Vážení rodiče, pokud chcete Vaše dítě před tímto onemocnění ochránit, nebo pokud nechcete být omezováni, nechte Vaše dítě očkovat. Očkované osoby se nařízenému protiepidemickému opatření podrobit nemusí.

MUDr. Lenka Šimůnková

ředitelka protiepidemického odboru

KHS Ústeckého kraje

Se sídlem v Ústí nad Labem

 

úterý, 05 duben 2016 10:26

Úkol PC

čtvrtek, 31 březen 2016 15:11

Jednání Unie rodičů 22. 3. 2016

Informace naleznete v přílohách.

Zájezd na Bohemku očima naší žákyně, která si nepřála být jmenována, i když článek se ji velmi povedl :)

Dne 19. 3. se naše škola vydala na prvoligový zápas Bohemians Praha 1905 versus 1. FC Slovácko, které si ze začátku moc věřilo. Jelo s námi i několik rodičů a dalších příznivců zelenobílých Klokanů. Vyrazili jsme kolem poledne objednaným autobusem od naší školy směr – Praha- Vršovice –Ďolíčeeek !!! Ano tak se jmenuje stadion Bohemians. Už od nádraží ve Vršovicích udělala naše výprava „Zelenobílý pochod“. Před stadionem jsme si udělali pěknou fotku na památku. Dostali jsme vstupenky, které nám škola zajistila. Prošli jsme kontrolou, jestli neneseme nějaké ty světlice a dělobuchy. A dále čekali, až zápas začne. Mezitím jsme si zašli do fanshopu a na tradiční klobásu s chlebem, která nesmí na žádném fotbalovým zápase chybět  (Ať už je to Liga mistrů nebo nějaká pralesní liga :D). Nakonec jsme se přeci jen dočkali, zápas opravdu „Za pár chvil“ začal. V prvním poločase bylo šancí mnoho, ale branka nepadla. O přestávce byla soutěž o vítěznou vstupenku, kterou nikdo z nás bohužel neměl. Bylo možné také zahlédnout veleváženého kanonýra – pana Antonína Panenku, který je odchovanec Bohemky a na ME 1976 v Jugoslávii vstřelil pověstný „Vršovický dloubák“ rovnou doprostřed branky, a tak tehdejší Československo vyhrálo nad Německem.
Druhá polovina zápasu vypadala líp, zanedlouho padla branka – Michal Hubínek a jeho střela, která se tam tak krásně nesla, až do té branky prostě spadla. – 1:0. Tribuny jásaly, všichni se radovali, objímali. Ale Slovácko taky pár šancí mělo, šikovný brankář Zdeněk Zlámal však spolehlivě pochytal všechny šance. A nakonec krásnou střelou to završil John Mosquera, který to tam tak napálil, že si celý stadion myslel, že propálil i tu síť.
Ze stadionu, který má tak úžasnou atmosféru, jsme odcházeli nadšení a plní energie a nových zážitků z prvoligového zápasu. Pomalovaní, s šálami i v dresech jsme opouštěli Ďolíček. A jelo se domů. Na konec nesměl chybět ani tradiční „Mekáč“, bez kterého by to byl zkažený večer, prázdný žaludek (Klobása k obědu i ke svačině s malinovkou prostě nestačí :D) a žádná večeře :). Byla to příjemně strávená sobota. Někteří si možná vzpomínají na zápas Bohemians versus Jihlava, který byl tenkrát 0:0. To jsou ale dva roky zpátky.
Máme snad i nové fanoušky do řad Bohemians :). Těšíme se na další zájezdy :). A příště na Bayern nebo Řím, ne ? :) :D

V úterý 22. března 2016 se florbalistky ZŠ Dr. M. Tyrše zúčastnily v „domácí zelené“ hale turnaje florbalové ligy. Do turnaje se přihlásilo celkem 8 týmů, které se utkaly systémem každý s každým. Naše zelenobílá děvčata naprosto dominantním způsobem vyhrála všechna svá utkání a završila tak zlatý hattrick letošní sezóny. Naše florbalistky vyhrály všechny tři turnaje, které se v našem okrese pořádaly!!! Tento zlatý hattrick se našim děvčatům povedl již TŘETÍ sezonu v řadě, což je opravdu velký úspěch!!! Blahopřejeme k prvenství v turnaji, jsme na VÁS pyšní!!!

Sestava: Hoření, Němcová, Pavlišová, Švábová, Peroutková, Aulická, Rádlová, Knotková, Plechatá

Výsledky najdete v příloze článku.

středa, 23 březen 2016 08:56

Nařízení KHS Ústeckého kraje

ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín je povinna v době od 5. 3. 2016 do 23. 4. 2016 dodržovat rozhodnutí KHS Ústeckého kraje (v příloze článku).

ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín se řídí tímto rozhodnutím, navíc byly děti ve všech třídách poučeni o nutnosti zvýšené hygieny.

úterý, 22 březen 2016 15:12

Národní finále si Vrchličák užil

Ve středu 16.3. se naše škola zúčastnila národního finále ve florbale. Do něho se probojovala jako vítěz Ústeckého kraje. Tento turnaj se odehrál v krásné hale Podvinný Mlýn v Praze. Děčín se utkal ve skupině s Kolínem, Sokolovem a Soběslaví. Již od prvního zápasu bylo vidět, že jen florbalová technika nebude na turnaji stačit. Soupeři se totiž prezentovali hlavně důrazem a rychlostí. To dělalo našim reprezentantům značné problémy. Přes dobré první poloviny, ve kterých jsme i často vedli, jsme i přes veškerou snahu hráčů nedokázali vedení udržet až do konce a ve skupině jsme obsadili čtvrté, nepostupové místo. Předpis turnaje však měl na programu i zápas o 7. místo proti týmu na 4. místě z druhé skupiny. To naši kluci zvládli na jedničku a vyhráli jasně 4:1. Povedená turnajová rozlučka tak mohla být oslavená s našimi fanoušky, kteří doprovodili florbalový tým na turnaj. Tento pětačtyřiceti početný tým s vlaječkami a transparenty byl ozdobou celého turnaje a dle oslovených trenérů nám ho záviděl nejeden z nich. Poděkování tak patří hlavně jim a lidem, kteří se o něj zasloužili. Hráči doufají, že brzy budou moct nabídnout fanouškům další velký úspěch, jakým byl postup do republikového finále.

Pozitiva Pro chlapce to byla zajímavá zkušenost, ze které budeme těžit v dalších letech. Bezkonkurenčně nejlepší fanoušci v hale!!!

Sestava: Lacina, Buchel, Kvíz, Novotný, Ridl, Schwarz, Řehák, Slánský, Bouša, Krtil

čtvrtek, 17 březen 2016 14:12

Letní škola v přírodě

KDE?  RS U Jasanu, Krásné Pole 22, Chřibská, 407 44 (www.ujasanu.cz)
KDY? 9. – 16. 7. 2016
CENA? 2200 Kč/dítě (zahrnuje ubytování v pokojích, stravu 5x denně, dopravu autobusem, vstupné na různé akce i doprovodný program)
KOMU JE LETNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ URČENA?
Samostatným žákům ZŠ Dr. M. Tyrše, kterým již bylo 8 let.
NA CO SE DĚTI MOHOU TĚŠIT?
Na hry, výlety, táboráky i zpívání s kytarou, spaní pod „širákem“ (nepovinné), noční hry i diskotéku a spolužáky ze školy.  Dále také na celotáborovou hru, v jejímž duchu se ponese celý náš pobyt a spoustu dalších zážitků a překvapení.
Více informací a přihlášku naleznete na internetových stránkách školy (www.zstyrs.cz), na e-mailu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) či přímo ve školním klubu.
Neváhejte s přihlášením dětí, neboť kapacita je omezená a zájem velký. 
Těšíme se!

pondělí, 14 březen 2016 09:31

Zájezd na Bohemku

Info naleznete v příloze článku.

čtvrtek, 03 březen 2016 13:01

Dietní strava

Od února 2016 vaří naše školní jídelna bezlepkovou dietu podle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Umožňuje to vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Stravu připravujeme pouze na základě potvrzení od lékaře. Naše škola spolupracuje s nutriční terapeutkou, která na dietu dohlíží.

Další nabídkou je možnost kontrolovat diabetickou dietu a po dohodě s rodiči odvažovat přílohy.

středa, 24 únor 2016 12:13

Projekt VZP „Za zdravým vzduchem“

VZP ČR připravila pro rok 2016 projekt s názvem „Za zdravým vzduchem“, na podporu účasti dětí, pojištěnců VZP ČR, žijících dlouhodobě v oblastech s častým výskytem smogu, v nichž je imisní limit překračován více než 35x ročně. Účelem tuzemských ozdravných pobytů je předcházení závažným onemocněním těchto dětí. Příspěvek bude poskytnut zákonnému zástupci v případě, že:

a) příslušný tuzemský ozdravný pobyt se uskuteční ve smogových obdobích, tj. zpravidla od 1. 1. 2016 do 30. 3. 2016 a od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016, ( u okresu Děčín uděluje VZP výjimku, lze žádat celoročně)

b) délka jednoho tuzemského ozdravného pobytu bude činit minimálně pět (5) po sobě jdoucích kalendářních dnů 

c) ozdravný pobyt se bude konat v oblastech vyhovujících kvalitou ovzduší (seznam těchto míst má škola k dispozici) Výše příspěvku z FP (fond prevence) na jednoho pojištěnce, účastníka tuzemského ozdravného pobytu, je stanovena do částky 1 200 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě korun českých).

Projekt je určen pro děti z MŠ a prvního stupně základní školy.

Nabídka je platná do doby vyčerpání finančního limitu fondu prevence VZP na tento projekt.

V úterý 23. 2. 2016 hráli futsalisté ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín v krajském finále divize Školní futsalové ligy 6. – 7. tříd. Soupeřem jim byly tři fotbalové školy z Teplic, Liberce a Mostu. Turnaj proběhl v krásné teplické sportovní hale.

Papírově neměli mít naši zelenobílí kluci z Vrchličáku žádnou šanci proti specializovaným fotbalovým školám, ale stal se pravý opak!!! Po suverénních výkonech plných fotbalového umění a bojovnosti porazili všechny své soupeře, v turnaji zcela zaslouženě zvítězili a postoupili do národního finále, které se bude konat v Praze.

Postupně porazili Teplice 1:0, Most 2:0 a na závěr Liberec 3:2.

Sestava: Pavel Kunta, Petr Lehký, Jakub Stránský, Jáchym Čermák, Daniel Bojčev, Stanislav Kočka, Filip Bednář, Matěj Hollmann, Filip Duy.

K úspěchu moc gratulujeme a držíme palce v NÁRODNÍM FINÁLE!!!

Vážení rodiče,

znovu připomínáme organizaci odchodů dětí ze školního klubu z důvodu, že rodiče při vyzvedávání dětí používají NESPRÁVNĚ zvonek „ŠKOLNÍ KLUB“, čímž je velmi narušována činnost školního klubu.

Žáci odchází ze školního klubu za dozoru pedagogického pracovníka školy vždy v půl a celou hodinu (12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00).

Rodiče, kteří potřebují vyzvednout své dítě v jiný čas, zazvoní u bočního vchodu na zvonek „DOZOR“, budou vpuštěni do budovy a osobně si vyzvednou své dítě ve školním klubu.

Děkujeme za pochopení.

čtvrtek, 18 únor 2016 12:16

Masopust

Co je to masopust?  Proč se slaví?  Jaké jsou tradice a zvyky na vesnici, proč chodíme v únoru na karneval, či maškarní bál? Na všechny tyto otázky nám paní učitelka odpovídala, při výrobě klauna.  Každý z nás si vyrobil velkého klauna z papíru. Využili svou bujnou fantazii a barevně se vyřádit. Nakonec jsme klauny rozvěsili do herny a těšili se z toho, jak jsou veselí a ani my už se na sebe nebudeme tak často mračit, protože s úsměvem jde všechno líp.

S příchodem zimy se učíme také zimní písničky a tanečky. Mezi naše oblíbené patří píseň DVA MRAZÍCI. Je to veselá píseň, ke které patří i taneček ve dvojicích. A aby se nám v naší herně hezky tancovalo, tak jsme si naše dva mrazíky vyrobili. Paní učitelka nás rozdělila do dvou pracovních skupin. Práce při výrobě Mrazíka byla jiná, protože jsme se museli mezi sebou domlouvat a pomáhat si při společné spolupráci. Nakonec se nám dílo povedlo a vyzdobili jsme si tak společně hernu zimní tematikou, i když venku to na zimní počasí nevypadá.

čtvrtek, 18 únor 2016 10:27

Lednové radovánky na sněhu

Konečně jsme se dočkali dlouho očekávaného sněhu a tak jsme s radostí vyběhli na hřiště a společnými silami jsme si postavili krásného sněhuláka. Moc se nám povedl a měli jsme z něho velkou radost. Také bobování a ježdíkování v lesním parku nám udělalo pravou zimní náladu. O zimních sportech jsme si povídali a na interaktivní tabuli při výukovém lednovém programu jsme se toho spoustu naučili, ale vyběhnout ven a pořádně se vyválet ve sněhu tomu se nic nevyrovná!

pondělí, 15 únor 2016 11:17

Sběr papíru 16. a 17. 2.

Sběr papíru proběhne 16. 2.  celý den, 17. 2. do 12.00 hodin.

pátek, 12 únor 2016 10:53

Kamerový systém školy - oznámení

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín používá kamerový systém v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů za účelem ochrany majetku a bezpečnosti osob.

Ve vnitřním objektu školy jsou umístěny 3 kamery (2x hala, 1x chodba v přízemí), ve vnějším okolí školy je umístěno 10 kamer (3x školní dvůr před hlavní budovou, 1x školní dvůr před halou, 1x hlavní vchod, 1x družina, 1x velké hřiště, 1x malé hřiště, 2x dětské hřiště).

Kamerový záznam je uchováván 5 dní.

Další podrobnosti ke kamerovému systému jsou zpracovány ve školní směrnici č. 36 Kamerový systém ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín.

úterý, 09 únor 2016 14:17

Úspěch našeho žáka

 

Vojtěch Duda, žák 3. A, dosáhl výrazného úspěchu v anketách Děčínského deníku a vydavatelství Metropol pořádaných pod záštitou České unie sportu.

Anketa Nejúspěšnější sportovec Děčínska 2015

Z ankety pořádané Děčínským deníkem a Českou unií sportu si Vojtěch Duda  odnesl cenu za druhé místo v kategorii jednotlivci mládež. Slavnostní vyhlášení se konalo v pátek 5. 2. 2016 v Městském divadle Děčín. Vojta byl oceněn za své sportovní výsledky ve vodním motorismu.

http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/foto-video-vyoral-vyhral-vubec-poprve-v-historii-20160205.html

Nejúspěšnější sportovec junior Ústeckého kraje za okres Děčín je z KVM Děčín

V anketě vydavatelství Metropol a České unie sportu získal nejvíce hlasů za okres Děčín Vojtěch Duda za své výkony ve vodním motorismu – Formula Future. Vojta je Mistrem České republiky v kategorii M1 a z Mistrovství světa v Itálii přivezl pohár za třetí místo. Slavnostní vyhlášení se konalo 24.11.2015 v Clarion Congress hotelu v Ústí nad Labem.

 

úterý, 09 únor 2016 14:17

Úspěch našeho žáka

 

Vojtěch Duda, žák 3. A, dosáhl výrazného úspěchu v anketách Děčínského deníku a vydavatelství Metropol pořádaných pod záštitou České unie sportu.

Anketa Nejúspěšnější sportovec Děčínska 2015

Z ankety pořádané Děčínským deníkem a Českou unií sportu si Vojtěch Duda  odnesl cenu za druhé místo v kategorii jednotlivci mládež. Slavnostní vyhlášení se konalo v pátek 5. 2. 2016 v Městském divadle Děčín. Vojta byl oceněn za své sportovní výsledky ve vodním motorismu.

http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/foto-video-vyoral-vyhral-vubec-poprve-v-historii-20160205.html

Nejúspěšnější sportovec junior Ústeckého kraje za okres Děčín je z KVM Děčín

V anketě vydavatelství Metropol a České unie sportu získal nejvíce hlasů za okres Děčín Vojtěch Duda za své výkony ve vodním motorismu – Formula Future. Vojta je Mistrem České republiky v kategorii M1 a z Mistrovství světa v Itálii přivezl pohár za třetí místo. Slavnostní vyhlášení se konalo 24.11.2015 v Clarion Congress hotelu v Ústí nad Labem.

http://www.tydeniky.cz/cz/menu/73/aktuality/clanek-36778-anketa-nejlepsi-sportovec-junior-ma-sve-viteze/

pondělí, 08 únor 2016 14:22

Výsledky zápisu do prvních tříd

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem školy,jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,rozhodl podle § 46 odst. 1 školského zákona na základě přihlášení k zápisu k povinné školní docházce takto:

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75,78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86

                                     se od 1. září 2016 přijímají k základnímu vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace.

Rozhodnutí o přijetí v „papírové podobě“ obdrží rodiče při třídní schůzce pro prvňáčky před zahájením školního roku 2016/2017.

Strana 4 z 4
Proč přestoupit k nám?
proc prestoupit k nam
Zápis
zapis
Virtuální prohlídka
Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

testy

casopis

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

Kvalita ovzduší u naší školy

kvalita ovzdusi

(nefunguje v Internet Exploreru)
administrace